Nasz adres internetowy:

 

www.baptysci.internetdsl.pl

 

E-mail: festus1@tlen.pl

Nasz adres:                         Nabożeństwa:

Pastor Jacek Szymański   Grupa biblijna - codziennie  

ul. Kolejowa 1A      od poniedziałku do piątku - godz. 8.00     

73-120 Chociwel                Niedziela - godz.11.00

tel. 091 5622977                 Środa - godz. 18.00

ul. Kolejowa 1A 73-120 Chociwel, tel. 0-91 5622977

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana — to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rzym. 6,23

„Tego miłujemy, chociaż go nie widzieliśmy, wierzymy w Niego, choć go teraz nie widzimy, i weselimy się radością niewysłowioną i chwalebną”

1 List Piotra. 1:8

Społeczność ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa jako Syna Boga Stwórcy nieba i ziemi w Chociwlu -

ZAPRASZA!